Skip to main content
BVI.EU ontwikkelt samen met de stad Waver een nieuw bedrijvenpark dat focust op life sciences

BVI.EU maakt bekend dat het een nieuw bedrijvenpark zal ontwikkelen, een uitbreiding die rechtstreeks zal aansluiten bij het bedrijventerrein Waver Noord. Dit unieke project geniet de steun van de stad Waver en de intercommunale van Waals-Brabant, in BW. Het wordt gerealiseerd op een terrein van 17 ha dat is voorbestemd voor gemengde economische activiteiten, en dat tussen de Chaussée des Collines en de Chaussée de Bruxelles ligt, dicht bij farmabedrijf GSK.

Er worden twee activiteitenpools voorzien: een dienstenpool, met evenementenzalen, een hotel van 72 kamers en een restaurant, en daarnaast een bedrijvenpool die vooral focust op biotech, medtech en hightech. Samen zullen de bedrijven uit die sectoren het nieuwe Life Sciences Park van Waals-Brabant vormen. Door zich gezamenlijk voor dit grootschalige vastgoedproject te engageren maken BVI.EU en de stad Waver duidelijk dat ze de aanwezigheid van bedrijven die actief zijn in life sciences in de regio willen versterken.

Historische en economische context

De stad Waver begeleidt en steunt de economische ontwikkeling op haar grondgebied, zowel in de stedelijke centra (winkels) als op bedrijventerreinen. Dat bewijst ze ook met Waver Noord, het bedrijventerrein dat in 1969 werd aangelegd en sindsdien geleidelijk aan is uitgebreid.

De site huisvest nu 380 bedrijven uit uiteenlopende sectoren, biedt werk aan 10.000 mensen en is een kweekvijver van innovatieve projecten in tal van domeinen waarin de hier aanwezige bedrijven actief zijn.

De ambitie om een bedrijvenpark te ontwikkelen dat inzet op life sciences past in het wereldwijde belang van die sector en sluit aan op verschillende, reeds aanwezige troeven:

 • De inplanting van het nieuwe Sint-Pietersziekenhuis in Waver
 • De nabijheid van universitaire sites, zowel Waalse, Vlaamse als Brusselse
 • De reeds aanwezige concentratie van innovatieve bedrijven die actief zijn in life sciences (Bio-Med-Pharma) en het toekomstige belang van die sectoren
 • De noodzaak om interactie en dynamiek te creëren tussen die actoren

Projectomschrijving

Het toekomstige ‘Business & Life Sciences Village’ wordt ontwikkeld op een terrein van 170.000 m², een uitzonderlijk terrein, zowel van grootte als van ligging. Het ontwerp is modern maar respecteert het landschapskader. Een aanzienlijk deel van het terrein zal immers met groene ruimtes worden ingevuld.

Het ‘Business & Life Sciences Village’ bestaat uit twee complementaire polen:

 • Voor de BEDRIJVENPOOL wordt 11 hectare ter beschikking gesteld, goed voor ongeveer 55.000 m² nuttige bedrijfsoppervlakte, en zal ruimte bieden aan start-ups en bedrijven die actief zijn in de sector life sciences, maar ook aan ambachtelijke en industriële kmo’s en grote Belgische en internationale bedrijven die nieuwe noden hebben (kantoren, laboratoria, productiehallen of opslagruimtes).
 •  De DIENSTENPOOL beslaat 6 hectare en zal in een groene omgeving plaats bieden aan een hotel met 72 kamers, een restaurant uitgebaat door een gerenommeerde Belgische topchef, een evenementenzaal met een capaciteit van 300 personen en aan andere complementaire infrastructuur.

Ligging en ruimtelijke bestemming van de grond

Het perceel ligt ten zuiden van de Chaussée des Collines en ten oosten van de Chaussée de Bruxelles.

Het gaat om een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Waver Noord en is ingekleurd als een gebied voor gemengde activiteiten. Er verandert dus niks aan het bestemmingsplan.

Een strategische territoriale en economische ontwikkeling voor de stad Waver

Een aantrekkelijk en dynamisch bedrijventerrein staat garant voor een sterke economie. Daarom ziet de stad Waver er nauwlettend op toe dat de gunstige context voor ondernemers behouden blijft, bedrijven creëren immers werkgelegenheid. Dat is een flinke uitdaging, want men moet rekening houden met maatschappelijke en economische ontwikkelingen, en ook met die op het vlak van milieu. Dat maakt dit tot een ingewikkelde evenwichtsoefening.

De stad wou op haar grondgebied niet alleen een kennispool creëren. Om dit nieuwe gebied optimaal te integreren hield ze ook rekening met een aantal elementen:

 • Een lage bebouwingsdichtheid
 • De gebouwen moeten op een harmonieuze manier geïntegreerd worden in het landschap rondom het bedrijvenpark
 • De architecturale kwaliteit
 • Zoveel mogelijk bomen behouden
 • De verspreiding van de gebouwen zoveel mogelijk beperken
 • Het label Q-ZEN halen (de Waalse tegenhanger van BEN, bijna-energieneutraal)
 • De verplichte voorziening van infiltratietechnieken voor hemelwater
 • Bijdragen aan duurzame mobiliteit en zachte transportmiddelen aanmoedigen
 • En uiteraard het stimuleren van werkgelegenheid

Zoals de stad had gevraagd, heeft in BW met al deze elementen rekening gehouden, en op basis daarvan een partner gekozen voor dit ontwikkelingsproject op de site van Waver Noord.